Związek Kynologiczny w Polsce oddział we Wrocławiu

KRAJOWA WYSTAWA BOKSERÓW DUŻE CWC

klubu wybieralnego

O PUCHAR KALINKI

 

Wrocław - 01.07.2017 -  Poland

BOXER DOG SHOW - KALINKA CUP

KWALIFIKACJE HODOWLANE   ZTP - 30.06.2017  - ZTP   BREEDING CLASSIFICATION   

NOCNA GALA BOKSERÓWBOXER NIGHT GALA

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie do Nocnej Gali Bokserów  w czasie wystawy

Registration to the Boxer Night Gala during Dog Show.

Ze względu na zbyt małą ilość uczestników, testy ZTP zostały odwołane.

Due to the insufficient number of participants, the ZTP tests have been canceled. 

 

Opłata wyłacznie dla członków ZKwP.
Payment for ZKwP members - only.
Zahlung ausschließlich für die Mitglieder der Polnischen Kennel Club.

Dla wszystkich uczestników zagranicznych.

For all international participants.
Für alle internationalen Teilnehmer.

Zgłoszenie jednego psa
For one dog
Für ein Hund

85 zł (-40 zl) *)

70 zł - białe boksery

30 Euro

25 Euro - white

boxers

Każdy kolejny pies / suka

Each additional dog / bitch

Jeden weiteren Hund / Hündin

70 zł

25 Euro

Klasa młodszych szczeniąt i szczeniąt
Minor Puppy Classes, Puppy Classes
Minor Jüngstekl, Jüngstekl.

40 zł (-40 zł) *)

15 Euro

Klasa honorowa
Honour class
Ehrenkl.

40 zł (-40 zł) *)

15 Euro

Nocna Gala Bokserów

Boxer Night Gala

50 zł

20 Euro

Klasa weteranów
Veteranclass
Weteranennkl.

10 zł

5 Euro

ZTP

125 zł

30 Euro

 

*) Dla członków Klubu Boksera w Polsce z aktualnie opłaconą składką za rok 2017, opłata za zgłoszenie pierwszego psa na Wystawę Bokserów Klubu Wybieralnego we Wrocławiu, jest zmniejszona o 40,00 zł.

ABY DOKONAĆ REJESTRACJI Z OBNIŻONĄ KWOTĄ POTRZEBNU BĘDZIE KOD PROMOCYUJNY.  OTZRMAĆ GO BĘDZIE MOŻNA MAILOWO— djdyjor@pnet.pl lub SMS-em na nr 601 72 55 88 po podaniu nazwiska osoby zgłaszającej psa, członka Klubu Boksera. 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 24.06.2017    

- reklamy hodowlane, czarno-białe, 1 strona           -        100,00 PLN,      

- reklamy hodowlane, czarno-białe, 1/2 strony       -        75,00 PLN,       

- reklamy niehodowlane, czarno-białe, 1 strona      -        150,00 PLN.      

KRAJOWA WYSTAWA BOKSERÓW O PUCHAR KALINKI /

BOXER DOG SHOW - KALINKA CUP

NOCNA GALA BOKSERÓW /

BOXER NIGHT GALA